Profesjonalne zarządzanie najmem: ubezpiecz swoje mieszkanie na wynajem

Profesjonalne zarządzanie najmem: ubezpiecz swoje mieszkanie na wynajem

Posiadasz mieszkanie pod wynajem? Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz uchronić swoje mienie od różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych? Zainwestuj w dobrą polisę mieszkaniową, która choć nie ma mocy zapobiegania sytuacjom, jakie mogą spowodować najemcy, to na pewno ochroni Cię przed nieplanowanymi wydatkami związanymi z nieumyślnie wyrządzonymi szkodami w Twoim mieszkaniu. Polisa mieszkaniowa jest dobrym sposobem na dodatkową ochronę wynajmowanego lokalu. Dlaczego? 

Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi między innymi na te pytania:

 1. Za co odpowiada właściciel wynajmowanego mieszkania?
 2. Jak działa takie ubezpieczenie? 
 3. Jakie ryzyka obejmuje, a dla jakich szkód polisa nie działa? 
 4. Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania pod wynajem?
 5. Gdzie można się ubezpieczyć? 

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania, czy jest konieczne? 

Polskie prawo nie przewiduje obowiązkowego ubezpieczenia żadnego mieszkania. Jednak polisa mieszkaniowa stanowi dobre zabezpieczenie finansowe majątku i pokrycie strat, które mogą powstać na skutek przypadkowych sytuacji takich jak: awaria lub ludzki błąd. Pamiętaj, że szkody powstałe w wyniku pożaru, zalania lub wybuchu gazu są bardzo rozległe, a ich naprawa kosztowna. 

Najważniejszym powodem ubezpieczenia jest więc ochrona przed incydentami, których nie jesteś w stanie ani przewidzieć, ani nimi sterować. Ubezpieczenie chroni właściciela mieszkania przed kosztami związanymi z naprawą lub odbudową mieszkania zniszczonego na skutek szkody. Warto o tym pamiętać, szczególnie zaś że najemcy nie mają poczucia własności zamieszkiwanej nieruchomości i zazwyczaj nie zależy im na jej ochronie w tym samym stopniu, w jakim dbaliby o własny dom.

Między innymi z tych powodów w PRODOMA – profesjonalna obsługa najmu – doradzamy naszym klientom ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania. Odpowiednia polisa zabezpieczy finansowo nieruchomość przed konsekwencjami nieplanowanych sytuacji. A tego nie zrobi nawet najbardziej profesjonalna umowa najmu.

Jakie obowiązki ma właściel względem mieszkania pod wynajem?

Prawa i obowiązki tak właściciela mieszkania jak i najemcy powinny się znaleźć w każdej umowie najmu. Przede wszystkim zakres odpowiedzialności obu stron powinien zostać określony w podpisanej umowie najmu mieszkania w punkcie „prawa i obowiązki stron”.  Zgodnie z zapisem w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561, 2456) art. 6a, właściciel mieszkania: 

 • ma za zadanie zapewnić sprawne działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, by umożliwić najemcy korzystanie z wody, gazu, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku;
 • w razie oddania w najem lokalu po dotychczasowych najemcach, wynajmujący ma obowiązek wymiany zużytych elementów wyposażenia lokalu;
 • ma obowiązek utrzymać w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczenia i urządzenia budynku, które służą do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia;
 • ma obowiązek dokonywać napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócić poprzedni stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy; 
 • ma obowiązek dokonywać napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy tj. napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu;
 • do obowiązków właściciela należy też wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Jak wybrać najlepszą polisę? 

Rynek oferuje szeroki wybór polis dla wynajmowanych mieszkań. Należy jednak pamiętać, że zakres ubezpieczenia może się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli. Szczegóły zawsze znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). 

By wybrać najlepsze dla siebie ubezpieczenie, zacznij od warunków podstawowej ochrony, która obejmuje:

 • mury (konstrukcja budowlana nieruchomości – ściany, poszycie dachowe, blacha lub dachówka i przylegające do nieruchomości tarasy lub schody)
 • elementy stałe (przedmioty zamontowane lub wbudowane w mieszkaniu na stałe, których nie można zdemontować bez użycia narzędzi). 

Naszym zdaniem należy także ubezpieczyć ruchomości, które znajdują się w mieszkaniu i należą do właściciela. Są to między innymi: meble, sprzęt AGD, RTV, dywany, elementy dekoracji wnętrz czy urządzenia dostępowe do Internetu. 

  Dodatkowo polecamy skorzystać z rozszerzeń podstawowej polisy o:  

  1. Ochronę elementów szklanych np. stłuczenia – szyb, luster, kabin prysznicowych, zabudów balkonów i loggii, a także kuchennych płyt ceramicznych
  2. Home Assistance, czyli pomoc fachowców w nagłej sprawie. Właściciel obowiązany jest w przypadku różnego typu awarii pomóc najemcom je usunąć. Ta polisa zapewnia pomoc różnych specjalistów: hydraulika, elektryka, dekarza czy stolarza. Tu jednak warto pamiętać, że zazwyczaj polisa obejmuje tylko zwrot kosztów robocizny, za zepsute części należy zapłacić samodzielnie. 
  3. Polisa od utraty czynszu to ciekawe rozwiązanie, które dostępne jest na rynku ubezpieczeń. Takie ubezpieczenie zapewni ochronę finansową w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zarabiania na mieszkaniu np. w wyniku dużego zalania, pożaru dewastacji przez najemcę lub innej szkody. Ubezpieczyciel wypłaci trzykrotną wysokość czynszu (najmu).
  4. Płatności za najem – to rozszerzenie częściowo chroni właściciela przed nieuczciwymi najemcami, którzy nie opłacili czynszu dłużej niż 30 dni. Pokrywa wysokość najmu do 3 miesięcy. 
  5. Pomoc prawna – do wykorzystania w przypadku nieuczciwych najemców.
  6. Odpowiedzialność cywilna – za szkody wyrządzone w mieniu lub na zdrowiu osobom trzecim. Są to zazwyczaj tak zwane szkody sąsiedzkie. 

  Kiedy nie będzie odszkodowania za straty poniesione w mieszkaniu na wynajem? 

  Lista wyłączeń odpowiedzialności. czyli sytuacji w których ubezpieczyciel nie przyjmie odpowiedzialności za szkodę, jest podobna, jak w przypadku mieszkania, gdzie przebywa sam właściciel. Zwracamy jednak uwagę, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym ten zakres może się różnić. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowań za szkody powstałe w wyniku:

  • rażącego niedbalstwa (np. zalanie z powodu odkręconego kranu, pożar z powodu pozostawionego włączonego żelazka);
  • celowego działania (wandalizm);
  • braku wymaganych przeglądów technicznych i właściwej konserwacji instalacji i urządzeń;
  • niewłaściwego podłączenia lub użytkowania urządzeń;
  • działania pod wpływem używek (alkohol, narkotyki);
  • wojny, stanu wojennego czy aktów terrorystycznych;
  • szkód górniczych;
  • posiadania i wykorzystania materiałów pirotechnicznych oraz wybuchowych.

  Innymi ograniczeniami są karencje, które stosuje się na terenach zalewowych i przy ryzyku wystąpienia powodzi. Istnieją też limity pieniężne i ilościowe odpowiedzialności. Dotyczą one zazwyczaj pakietu Home Assistance np. ilości interwencji specjalisty oraz wysokości kosztów robocizny za naprawę danego urządzenia.

  Jak zgłosić szkodę w mieszkaniu na wynajem?

  A co należy zrobić w przypadku, gdy już doszło do szkody? Jeśli znajduje się ona w zakresie działania polisy wynajmowanego mieszkania, powinien zgłosić wynajmujący. Szczegółowe procedury zawsze zawiera OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) lub znajdują się na stronie internetowej ubezpieczyciela, z którym mamy zawartą umowę ubezpieczenia. 

  Bardzo istotny jest czas. Na zgłoszenie szkody mamy 3-7 dni od daty jej wystąpienia. Zgłosić szkodę możemy w określony sposób: telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie towarzystwa, w placówce firmy ubezpieczeniowej, listownie, a nawet SMS-em. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę bezspornej części odszkodowania. Jeśli skutki szkody są większe i nie satysfakcjonuje nas naliczone odszkodowanie, warto napisać odwołanie. Pozostałą czyli sporną część odszkodowania, jeśli firma uzna naszą rację, wypłaci po dodatkowych 14 dniach. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie uwzględni odwołania, pozostaje droga sądowa. 

  Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania i OC najemcy – gdzie kupię?

  Polisy mieszkaniowe są powszechnie dostępnymi produktami ubezpieczeniowymi. Kosztują kilkaset złotych, a ochrona trwa rok. Można je nabyć za pośrednictwem Internetu. 

  Choć rynek oferuje wiele wariantów ubezpieczeniowych nieruchomości, nasza firma Prodoma sp. z o.o. we współpracy z Simpl.rent oraz PZU przygotowała pełną ofertę profesjonalnego ubezpieczenia mieszkania na wynajmem. Polisę można kupić na korzystnych warunkach, online poświęcając całe procedurze zaledwie kilka minut. Wystarczy wejść na stronę: 

  https://simpl.rent/wlasciciel/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/?ref=prodoma

  Podsumowanie – ważnych słów kilka na koniec

  Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania jest jednym z elementów zabezpieczenia najmu, który zdecydowanie zwiększa komfort finansowy właściciela. 

  Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsza polisa nie uchroni nikogo przed skutkami wandalizmu, amortyzacji wyposażenia i samego mieszkania czy też strat spowodowanych przez lokatorów, którzy nie płacą czynszu i nie chcą się wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania. Tu może pomóc tylko profesjonalne zarządzanie najmem. PRODOMA sp. z o.o. posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, z którego może skorzystać każdy właściciel mieszkania do wynajęcia. 

  Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą oraz polecamy do przeczytania nasze artykuły

  1. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie w 2023 roku? 
  2. Ubezpieczenie mieszkania: dlaczego najemca powinien mieć polisę OC?

  Sebastian Milczarek

  ekspert rynku nieruchomości

  Scroll to Top