REGULAMIN SERWISU PRODOMA.PL

 1. Administratorem i właścicielem strony internetowej prodoma.pl jest spółka Prodoma sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, KRS 0000537017, NIP 527-27-26-831(dalej jako „Prodoma”). Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do strony internetowej prodoma.pl oraz do jej wersji mobilnej (dalej jako „Strona”).
 2. Decydując się na korzystanie ze Strony, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.
 3. Strona służy do dostarczania informacji o naszej działalności i świadczonych przez nas usługach, wyświetlanie treści o charakterze marketingowym i publicystycznym (w tym artykułów w formie bloga) oraz ma na celu umożliwienie kontaktu między Tobą a Prodoma poprzez:
  1. formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie;
  2. funkcjonalność wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem Strony.
 4. Aby móc korzystać ze Strony, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać dostęp do internetu;
  2. korzystać z najnowszej wersji jednej z następujących przeglądarek: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari;
  3. aktywować pliko cookies oraz Java Script.
 5. Aktywacja plików cookie pomoże Ci w pełni korzystać z funkcjonalności Strony. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności i cookies dostępnej tutaj.
 6. Jesteś upoważniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania (ale nie modyfikowania) zawartości strony internetowej, pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest wyłącznie do celów niekomercyjnych.
 7. Strona i jej zawartość są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego nie jesteś upoważniony do kopiowania lub wykorzystywania w jakiejkolwiek formie oprogramowania lub technologii zawartych lub opisanych na tej stronie. Zabrania się wykorzystywania strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub dostarczania treści niezgodnych z prawem za jej pośrednictwem.
 8. W sytuacji, gdyby okazało się, że zawartość Strony lub związana z nią działalność mają charakter bezprawny, w tym narusza przepisy obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania religijne lub polityczne, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę prawnie chronioną, można przekazać Przedsiębiorcy, kierując wiadomość na adres biuro@prodoma.pl
 9. Jeśli chcesz złożyć reklamację w związku z funkcjonowaniem Strony, możesz to zrobić pisząc do nas na adres: biuro@prodoma.pl. Odpowiemy na Twoją reklamację w ciągu 14 dni roboczych.
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwrócimy się do Ciebie o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 11. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Możemy zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, w szczególności gdy w istotny sposób zmienimy zakres funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Strony lub gdy będzie to konieczne w związku z wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach prawa. Wówczas opublikujemy zmieniony Regulamin na Stronie. Wszelkie zmiany będą skuteczne i wiążące w momencie ich opublikowania, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian oznacza zgodę na nowe postanowienia Regulaminu.
Przewiń do góry